Фестиваль «Не здесь»
Видео
Текст

***

вулиця що носить ім'я
всесвітньо відомого скульптора
не містить у собі
ані жодної скульптури
авторства цього скульптора
ані скульптури взагалі

його роботи
визначаються динамізмом
лаконічністю композиції й форми
він запровадив у скульптуру поліхромію
увігнутість і отвір
як виражальні елементи скульптури
синтетичні об'ємні рухомі конструкції
одним з перших використовував експресивні можливості
нульової наскрізної форми

таким чином порожнини утворені скульптурою
за своїм значенням домінують
над твердою матерією

саме тому цю вулицю можна назвати
зовнішнім проявом
його робіт

цей порожній простір між рядом будинків
відкриває вид на все місто
ці клаптики повітря між гілками
птахами автомобілями
це повітря у пішоходах
у рукавах пуховика
що сушиться на балконі
вакантне місце у залишених
байкерських рукавичках
нутрощі стічних рур
магазини з розчахнутими дверима
ніші у яких потоплено вікна
і перстні повітря навколо клавіш
кодового замка

до речі
біля школи на розі
нещодавно поставили чергову статую матінки
божої
котрих уже не злічити
в цьому місті

але вважаймо
що ця статуя стосується
іншої вулиці

***

на улице которая носит имя
всемирно известного скульптора
нет
ни какой-то скульптуры
авторства этого скульптора
ни скульптур вообще

его работы
отличаются динамизмом
лаконичностью композиции и формы
он привнес в скульптуру полихромию
вогнутость и просвет
как выразительные элементы скульптуры
синтетичные  объемные подвижные конструкции
одним из первых применил экспрессивные возможности
нулевой сквозной формы

таким образом пустоты образованные скульптурой
по своему значению доминируют
над твёрдой материей

именно поэтому эту улицу можно назвать
внешним проявлением
его работ

это пустое пространство между рядом домов
открывает вид на весь город
эти клочки воздуха между ветками
птицами автомобилями
этот воздух в пешеходах
в рукавах пуховика
что сушится на балконе
вакантное место в оставленных
байкерских перчатках
внутренности сточных труб
магазины с распахнутыми дверьми
ниши в которых утоплены окна
и перстни ветра вокруг клавиш
кодового замка

кстати
возле школы на углу
недавно поставили очередную статую матери
божьей
которых уже не сосчитать
в этом городе

но будем считать
что эта статуя относится
к другой улице
Утро 2 ноября
(перевод: Анастасия Шуклинова)
Раньше
Позже
Made on
Tilda