Фестиваль «Не здесь»
Видео
Текст

Не знам

Далечни се сите куќи што ги сонувам,
далечни се гласовите на мајка ми што на
вечера ме повикува, а јас трчам кон полињата со жито.

Далечни сме ние како топка што го промашува голот
и оди кон небото, живи сме
како термометар кој е точен само тогаш кога
ќе погледнеме кон него.

Далечната стварност секој ден ме испрашува
како непознат патник што ме буди на половина пат
со прашање „Тој ли е автобусот?“,
а јас му велам „Да“, но мислам „Не знам“,
не знам каде се градовите на твоите дедовци
што сакаат да ги напуштат сите откриени болести
и лековите што содржат трпеливост.

Сонувам за куќа на ридот од нашите копнежи,
да гледам како брановите на морето го исцртуваат
кардиограмот на нашите падови и љубови,
како луѓето веруваат за да не потонат
и чекорат за да не бидат заборавени.

Далечни се сите колиби во кои се криевме од дождот
и од болката на срните што умираа пред очите на ловците
кои беа повеќе осамени, отколку гладни.

Далечниот миг секој ден ми поставува прашање
„Тој ли е прозорецот? Тој ли е животот?“, а јас му велам
„Да“, а всушност „Не знам“, не знам кога
птиците ќе прозборат, а да не кажат „Небо“.

Не знаю

Далеко все дома о которых я мечтаю,
далеко голос моей мамы которая
на ужин меня зовет, а я бегу к полям ржи.

Далеки мы как мяч, который пролетает мимо цели
и летит в небо, живы мы
как термометр который точен только когда
посмотрим на него.

Далекая реальность каждый день спрашивает меня
как незнакомый попутчик который будит меня на половине пути
вопросом «Это тот автобус?»,
а я ему отвечаю «Да», но думаю «Не знаю»,
не знаю, где города твоих дедов
которые хотят оставить позади все известные болезни
и лекарства, сделанные из терпения.

Я мечтаю о доме на высоком берегу наших желаний,
смотреть как морские волны его изрисовывают
кардиограммой наших падений и любовей,
как люди верят чтобы не утонуть
и ходят чтобы не быть забытыми.

Далеки все хижины в которых мы прячемся от дождя
и от боли серн которые умирают на глазах охотников
более одиноких, чем голодных.

Далекий миг спрашивает меня каждый день
«Это то окно? Это та жизнь?», и я ему отвечаю
«Да», а на самом деле «Не знаю», не знаю когда
птицы заговорят, но не скажут «Небо».
Утро 26 октября
(перевод: Вера Щербина)
Раньше
Позже
Made on
Tilda