Фестиваль «Не здесь»
Видео
Текст

***

Прызначыш мне стрэлку ў пясочным гадзіньніку – і
схаваныя колісь за шклом адкапаем сакрэты.
Пясочніца часу захлюпае ў два ручаі:
адзін пацячэ на той бераг, а іншы – на гэты.

Твае гарады ні адзін не скарыў маладзён,
ды крочу да замкаў і вежаў з чырвоным вядзерцам,
а ў гэтым вядзерцы – пясочнае печыва дзён,
якое аддам табе, разам з рукою і сэрцам.

Ты ў маміных кліпсах, трыпутнік да локця прыліп.
І я, трохгадовы палоньнік вачэй тваіх хітрых,
адкрыў: канца сьвету ня будзе – ня выбух, а кліп,
і цітры ў паветры, і крочым да зораў па цітрах.

***

Назначишь мне стрелку в песочных часах — и
спрятанные когда-то за стеклом откопаем секреты.
Песочница времени захлюпает в два ручья:
один потечет на тот берег, а другой — на этот.

Твои города ни один не покорил юноша,
и шагаю к замкам и башням с красным ведёрком,
а в этом ведёрке — песочное печенье дней,
которое отдам тебе, вместе с рукой и сердцем.

Ты в маминых клипсах, подорожник к локтю прилип.
И я, трехлетний пленник глаз твоих хитрых,
открыл: конца света не будет — не взрыв, а клип,
и титры в воздухе, и шагаем к звездам по титрам.
Вечер 3 октября
(перевод: Анастасия Шуклинова)
Раньше
Позже
Made on
Tilda