Фестиваль «Не здесь»
Видео
Текст

Santorini

 На Яна

1.

тя си купува рокли от най-заможните
търговци на острова
облича ги веднъж
но им отдава тялото си завинаги
и с всички гънки пясък уиски и евтини
цигари
после отваря копчетата и корделите
и заговаря им на катаревуса
за трафикантите
за златото под ноктите им
за кокаиновите пътища
и как бездънни са лодките
в които всичко свършва
говори им за белия летовник с тяло
огромен захаросан плод
от който хапнеш ли веднъж
се пръсва слънцето във клоните

и всяко следващо дърво е стълпник
говори им как островът
как всички острови как гърция
пулсират все по-бавно
и сбъдват безнаказано
желанията си
как тя самата прави същото купува
си рокли от най-заможните търговци на острова
а после ги раздава на рибарските съпруги

приижда рибата във мрежите
прескъпо
отплащат се съпругите
забравили епиталамиите
цветчетата на портокала

2.

на този остров посейдон познал е клейто
а после я е оградил с вода така че
ни бог ни смъртен да я стигне

на този остров платон е познал
и посейдон и клейто
а може би това е станало преди да
познае клейто посейдон

а може би съм първа само аз
която да познавам

дали това което много бавно
излиза от водата и ме вика
е клейто
дълбока като диалог
и лепкава като маслина


или е посейдон

или потънала метафора която
с крайчеца на погледа повдигам

към езика си
премрежена от слънцето

3.

и пак
на този остров
в който интерпретатори на федър и тимей
разпознават атлантида
на озвучената от петромаксови фенери естрада
където цикадите изяждат важни срички
от хекзаметъра
разправят господарката невидимо
подобно знак за придихание се свеждала
над всяка дръзнала да се богоравнява
и така
присъдата отменяла

но по-съдбовен от смисъла на този ритуал
и даже по-съдбовен
от бавното потъване на острова
е шепотът на господарката
запален стъпкан нарцис
гласът й си почива
подпрян на своето копие

и аз го чувам
от свойта твърдина
през текстове и земни пластове
през карти и тела
тъй леко както леко
изсвирени на флейта са
чорапите ми на черти
и анапести са
и панаирни пръчици от захар

Санторини

 Яне

1.

она покупает себе платья у самых зажиточных
торговцев этого острова
надевает их однажды
но им отдаёт своё тело навсегда
со всеми изгибами песком виски и дешевыми
сигаретами
потом расстегивает пуговицы и ленты
и рассказывает им на кафаревусе
о трафикерах
о золоте под их ногтями
о кокаиновых дорогах
и как бездонны лодки
в которых все происходит
рассказывает им о белом курортнике с телом
огромного засахаренного фрукта
от которого откусишь однажды
рассеивается солнце в ветках

и каждое встречное дерево — столпник
рассказывает им как этот остров
как все острова как греция
пульсируют все медленнее
и исполняют безнаказанно
свои желания
как она сама делает то же самое покупая
свои платья у самых зажиточных торговцев острова
а потом их раздаёт рыбацким жёнам

прибывает рыба в сети
пребогато
расплачиваются супруги
забыли эпиталамы
апельсиновые цветочки

2.

на этом острове посейдон познал клейто
а потом ее оградил водой так что
ни богу ни смертному ее не достигнуть

на этом острове платон познал
и посейдона и клейто
а может быть это произошло перед тем как
клейто познала посейдона

а может быть я сама первая
которую мне познавать

неужели этот кто-то очень медленно
выходящий из воды и зовущий меня
это клейто
глубокая как диалог
и влажная как маслина


или это посейдон

и утонула метафора которую
с краешка глаза я двигаю

к своему языку
укрытая солнцем

3.

и затем
в этом острове
в котором переводчики федра и тимея
опознают атлантиду
на озвученной керосиновыми лампами сцене
где цикады съедают важные слоги
гекзаметра
рассказывает госпожа невидимо
подобно знаку придыхания себя возвела
надо всем дерзнула уравнять себя с богами
и так
приговор отменила

но судьбоноснее смысла этого ритуала
и даже судьбоноснее
медленного утопания острова
шепот этой госпожи
горящий растоптанный нарцисс
голос ее покоится
опертый на свое копье

и я его слышу
с этой своей твердыни
через текстовые и земные пласты
через карты и тело
так легко как легко
сыграны на флейте
чулки мои черточками
и анапесты
и ярмарочные сахарные палочки
Утро 2 октября
(перевод: Вера Щербина)
Раньше
Позже
Made on
Tilda